fitxa de l'element

L'última gran transformació urbana a Barcelona: de la Mina al Fòrum
Zona Besòs de Barcelona. Google maps

Crèdits

Jordi Royo i Climent
Autoria
Jordi Royo i Climent
Carme Casas
Catalogació

Data

23 de març de 2020

CS [1]

ESO.2 [1]

Mapes i plànols Raonament i argumentació Sortides i treball de camp

Resum

Un itinerari per la perifèria urbana de Barcelona: de les barraques del Camp de la Bota als blocs de La Mina, de "l’Ager Provincialis" a Diagonal Mar i el Fòrum. La transformació urbana als barris de Diagonal Mar, Front Marítim del Poblenou, Fòrum, la Mina, el Besòs i el Maresme. Superposició i juxtaposició de paisatges antagònics i complementaris.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
503

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat