fitxa de l'element

07. L’alimentation du moteur
L'alimentation du moteur

Crèdits

Laura Delgado, Yolanda Domínguez, Jordi Labèrnia, Catherine Mallien, Rosa Ma. Sales, Monica Serra i Anna Tomàs.
Autoria
Laura Delgado, Yolanda Domínguez, Jordi Labèrnia, Catherine Mallien, Rosa Ma. Sales, Monica Serra i Anna Tomàs.
Clara Muller
Catalogació

Data

13 de setembre de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Itinerari. La voiture
La voiture

FRAN [2] TEC [2]

ESO.2 [2] ESO.3 [2]

AICLE/CLIL/EMILE

Resum

Aquest element didàctic està inclòs dins l’itinerari “la voiture”, dissenyat seguint la metodologia EMILE (Enseignement de Matières par Intégration d'une Langue Etrangère). Està concebut per a alumnat de 2n ESO sense coneixements previs de llengua francesa.
Els continguts d'aquest element didàctic suposen un aprofondiment en els continguts tecnològics de l’itinerari La voiture, però al mateix temps una revisió de continguts anteriors del mateix, fet que en pot millorar l’assoliment. Es treballa aquesta unitat temàtica amb presentacions multimèdia, vídeos, síntesi d’informació, qüestions orals i prova escrita.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
261

Materials de l'element