fitxa de l'element

El kwashiorkor: la importància de les proteïnes en l’alimentació

Crèdits

Sílvia Lope
Autoria
Sílvia Lope
CDEC
Catalogació

Data

3 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Malalties genètiques

BIO [2]

BTX.1 [2]

Gestió d'informació Indagació i recerca

Resum

La proposta consisteix en l’elaboració d’una explicació biològica a una malaltia freqüent en zones amb dietes pobres en proteïnes.
A partir dades sobre la dieta i el creixement de nens europeus i nens africans l’alumnat ha d’elaborar hipòtesis que puguin explicar la situació i comprovar-les a partir de noves evidències.
Per tal d’explicar algun dels símptomes de la malaltia, en concret l’aparició d’edemes, l’alumnat ha d’interpretar gràfics explicatius sobre la formació del líquid intersticial i relacionar les dades que es tenen amb el procés osmòtic.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

692

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat