fitxa de l'element

11. Le Futur
11. Le futur

Crèdits

Aquest element ha estat creat per: Laura Delgado, Yolanda Domínguez, Jordi   Labèrnia, Catherine Mallien, Rosa Ma. Sales, Monica Serra i Anna Tomàs.
Autoria
Aquest element ha estat creat per: Laura Delgado, Yolanda Domínguez, Jordi Labèrnia, Catherine Mallien, Rosa Ma. Sales, Monica Serra i Anna Tomàs.
Clara Muller
Catalogació

Data

16 d'octubre de 2013

FRAN [2] TEC [2]

ESO.2 [2] ESO.3 [2]

AICLE/CLIL/EMILE

Resum

Aquest element didàctic és el darrer tema de l’itinerari “la voiture”, dissenyat seguint la metodologia EMILE (Enseignement de Matières par Intégration d'une Langue Etrangère). Està concebut per a alumnat de 2n ESO sense coneixements previs de llengua francesa.
El nucli temàtic és mostrar alternatives a l’automòbil convencional, impulsat amb un motor de combustió interna, altament contaminant. Entre aquestes alternatives s’hi troben el cotxe elèctric i el cotxe d’hidrògen. Mitjançant una presentació s’expliquen aquests continguts.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
252

Materials de l'element