fitxa de l'itinerari

La voiture
Itinerari. La voiture

Crèdits

 Laura Delgado, Yolanda Domínguez, Jordi Labèrnia, Catherine Mallien, Rosa Ma. Sales, Monica Serra i Anna Tomàs.
Autoria
Laura Delgado, Yolanda Domínguez, Jordi Labèrnia, Catherine Mallien, Rosa Ma. Sales, Monica Serra i Anna Tomàs.
Clara Muller
Catalogació

Data

16 d'octubre de 2013

FRAN [1] TEC [1]

ESO.2 [2]

AICLE/CLIL/EMILE

Resum

Aquest itinerari desenvolupa, amb el cotxe com a nucli temàtic i amb el francès com a llengua vehicular, continguts eminentment tecnològics, però també socials i d’educació visual i plàstica. Està concebut per alumnat de 2n d’ESO sense coneixements de llengua francesa. Els elements didàctics poden ésser utilitzats de manera aïllada.
A la fitxa de cada element didàctic s’especifiquen els objectius, es presenten les activitats de l’alumnat i es donen orientacions per al seu desenvolupament i avaluació.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
327

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari