fitxa de l'element

El futur del petroli

Crèdits

Grup de treball Química en context. CESIRE-CDEC
Autoria
Grup de treball Química en context. CESIRE-CDEC
Fina Guitart
Catalogació

Data

6 de novembre de 2013

QUIM [1]

BTX.1 [1]

Eines TIC Experimentació Indagació i recerca Treball en context

Resum

“El futur del petroli”, és la segona unitat de 1r de batxillerat del projecte Química en context.
Els contextos a partir dels quals s'introdueixen i es desenvolupen els continguts es centren en l’aprofitament del petroli, la problemàtica ambiental dels combustibles fòssils, i en els processos de les refineries per optimitzar els carburants i per obtenir matèries primeres per a fabricar polímers, medicaments, etc.
Inclou activitats de treball pràctic, algunes de les quals tenen plantejament d'indagació guiada. Conté enllaços a vídeos d'experiments, activitats d'argumentació, etc.
Els continguts clau són química orgànica, reacció química, gasos, càlculs estequiomètrics, geometria de molècules senzilles i forces intermoleculars.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
413

Materials de l'element

Documents per al professorat