fitxa de l'element

Recursos del mar i de la terra

Crèdits

Grup de treball Química en context  CESIRE-CDEC
Autoria
Grup de treball Química en context CESIRE-CDEC
Fina Guitart
Catalogació

Data

6 de novembre de 2013

Eines TIC Experimentació Indagació i recerca Treball en context

Resum

“Recursos del mar i de la terra” és la tercera unitat de 1r de batxillerat del projecte Química en context.
Els contextos a partir dels quals s'introdueixen i es desenvolupen els continguts són les salines, les mines de sal i les plantes desalinitzadores per a obtenir aigua potable. I en la segona part, l’extracció de metalls dels minerals, els processos metal·lúrgics, els seus impactes, i les aplicacions tecnològiques dels metalls. Inclou activitats de treball pràctic, algunes de les quals tenen plantejament d'indagació guiada. Conté enllaços a vídeos d'experiments, activitats d'argumentació, etc. Els continguts clau són la concentració de les solucions, els sòlids iònics, les propietats col·ligatives i les reaccions redox i àcid-base.

Eixos de capacitats / Competències

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal

Materials de l'element

Documents per al professorat