fitxa de l'element

Suma dels angles d’un polígon
Imatge de la miniaplicació

Crèdits

NCTM - IES
Autoria
NCTM - IES
CESIRE-CREAMAT
Catalogació

Data

19 de novembre de 2013

MAT [4]

EP.CS [2] ESO.1 [2]

Animacions i simulacions

Resum

Aquesta proposta presenta una miniapliació del web Illuminations depenent del NCTM per treballar la suma dels angles interiors d'un polígon.

També es proposa una possible ampliació a la suma dels angles exteriors dels polígons convexos amb una miniaplicació del web IES (International Education Software).

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
739

Materials de l'element