fitxa de l'element

Àrees iguals
Exemple de divisió del quadrat en quatre parts d'àrees equivalents

Crèdits

CESIRE-CREAMAT
Catalogació

Data

23 de febrer de 2014

MAT [6]

EP.CM [2] EP.CS [2] ESO.1 [2]

Resolució de problemes

Resum

El quadrat de la imatge està dividit en quatre parts iguals fent servir segments. Els extrems dels segments són sempre punts de la trama.

Podem trobar altres formes de dividir el quadrat en quatre parts de la mateixa àrea amb aquesta condició?

Aquesta activitat es pot realitzar amb un geoplà, en un full de treball amb els quadrats i la trama dibuixades o amb GeoGebra.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
473