fitxa de l'element

Xarxes i nodes
Exemple de xarxa amb 4 arcs i 3 nodes (4,3,1)

Crèdits

CESIRE-CREAMAT
Catalogació

Data

16 de desembre de 2013

MAT [6]

EP.CS [2] ESO.1 [2] ESO.2 [2]

Resum

Una xarxa està formada per línies anomenades arcs que poden ser corbes o rectes. La seva forma no importa. El que importa és la quantitat d'arcs i el nombre que es reuneixen en els nodes de la xarxa (el que direm valor del node). Un extrem lliure d'un arc també es considera com un node, i té un valor d'1.

Aquesta activitat proposa investigar sobre les relacions entre les quantitats d'arcs i de nodes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
Heu votat
311

Materials de l'element

Documents per al professorat