fitxa de l'element

Escala per a sumar progressions
Foto de les escales. Autor: Carlos Rodenas Borja

Crèdits

Pepe Ródenas Borja
Autoria
Pepe Ródenas Borja
Pepe Rodenas Borja
Catalogació

Data

1 de desembre de 2013

MAT [2]

ESO.3 [2]

Material manipulable Raonament i argumentació Representacions i models

Resum

Oferim una demostració visual de la fórmula de la suma dels n primers termes d’una progressió aritmètica, atès que l’alumnat sol tenir dificultats en entendre'n les algebraiques. A més s’inclou una proposta de seqüència didàctica, on es pot inserir adientment la demostració.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
433