fitxa de l'element

Recursos del mar i de la terra

Crèdits

Grup treball Química en context CESIRE-CDEC
Autoria
Grup treball Química en context CESIRE-CDEC
Fina Guitart
Catalogació

Data

29 de novembre de 2013

Resum

“Recursos del mar i de la terra” és la tercera unitat de 1r de batxillerat del projecte Química en context.
Els contextos a partir dels quals es desenvolupen els continguts són la salinitat de les aigües, les salines i les plantes desalinitzadores per a recursos del mar, i l’extracció de metalls dels minerals, de processos metal·lúrgics i de les noves aplicacions tecnològiques dels metalls, per a la part de recursos de la terra.
Inclou activitats de treball pràctic, algunes de les quals tenen plantejament d'indagació guiada. Conté enllaços a vídeos d'experiments, activitats d'argumentació, etc.
Els continguts clau són la concentració, els sòlids iònics i les seves propietats, les propietats col•ligatives i les reaccions redox i àcid-base.

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
109

Materials de l'element