fitxa de l'element

Treballem els gasos !!!

Crèdits

Javier Cortés Vidal, Montserrat Pagès Blancafort, Julio D. Pérez Tudela
Autoria
Javier Cortés Vidal, Montserrat Pagès Blancafort, Julio D. Pérez Tudela
Julio Pérez
Catalogació

Data

30 de gener de 2020

QUIM [1] FQ [2]

BTX.1 [1] ESO.3 [2]

Animacions i simulacions Eines TIC Experimentació Representacions i models Taules i gràfics

Resum

Una dificultat que presenta la introducció de la teoria cinètico-molecular és el salt del món macroscòpic a una realitat submicroscòpica que resulta llunyana i poc evident. Per afavorir aquesta transició, presentem una activitat contextualitzada i dividida en tres parts. En primer lloc, realitzem una activitat pràctica que analitza de forma quantitativa la relació entre la temperatura d'un gas i la pressió que exerceix sobre el recipient que el conté. A continuació, un treball amb una simulació interactiva on es poden modificar paràmetres macroscòpics d'un gas (temperatura, volum ...) i veure les conseqüències en el nivell submicro. Finalment, proposem unes qüestions que traslladen les conclusions obtingudes a altres àmbits d'aplicació.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
813

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat