fitxa de l'element

Treballem les roques
Foto: Fina Vert

Crèdits

Fina Vert Ros
Autoria
Fina Vert Ros
Silvia Lope
Catalogació

Data

6 de maig de 2020

BG [1]

ESO.1 [1]

Comunicació escrita Comunicació oral Exercitació lingüística Gestió d'informació

Resum

A partir del visionat de vídeos i explicacions per part del professor s’introdueix en el tema de la formació de les roques. Seguidament es proposen diferents activitats per aplicar els continguts explicats.
En el laboratori es treballa la identificació de les roques utilitzant una clau d’identificació. Els alumnes s’han de fixar en aquells elements identificatius de les roques que observen i utilitzar-los per fer-ne una descripció.
Per acabar es proposa un treball col•laboratiu utilitzant el wallwisher.
Pel que fa a l’avaluació s’utilitzarà un document d’autoavaluació, un de coavaluació i, també es tindrà en compte l’exposició oral davant la classe

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
558

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat