fitxa de l'element

Més alt, més ràpid, més fort

Crèdits

Josep Olivella, Luisa Herreras, Octavi Plana, Octavi Casellas, Montse Enrech
Autoria
Josep Olivella, Luisa Herreras, Octavi Plana, Octavi Casellas, Montse Enrech
Julio Pérez
Catalogació

Data

14 de setembre de 2018

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Física en context (I)

FIS [9]

BTX.1 [9]

Animacions i simulacions Eines TIC Experimentació Taules i gràfics Treball en context

Resum

Unitat didàctica amb continguts relacionats amb la cinemàtica i la dinàmica. En ella s’estudien les lleis de Newton, l’impuls i la quantitat de moviment i el moviment, tot en una dimensió.
És la unitat 2 de primer de Batxillerat del projecte Física en Context, curs de física estructurat en 10 unitats que es presenta en un format que es pot executar en local,i en un moodle.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
462

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat