fitxa de l'element

Recta de regressió

Crèdits

(veure document de descripció dels materials)
Autoria
(veure document de descripció dels materials)
Julio Pérez
Catalogació

Data

2 de desembre de 2015

FIS [1]

BTX.1 [1]

Experimentació Taules i gràfics

Resum

En una experiència per verificar o obtenir una llei física que relacioni dues magnituds s'analitza la variació d'una d'elles en modificar el valor de l'altra. El resultat de l'experiència es recull en una taula de dades experimentals que indica la relació existent entre ambdues magnituds. Per obtenir una informació més intuïtiva i assequible és usual realitzar la gràfica de les dades obtenint un núvol de punts, que generalment s'agruparan al voltant d'una corba mitjana ̈o corba d'ajustament. L'expressió matemàtica d'aquesta corba ens proporcionarà la relació entre les dues variables que s'estudien en l'experiment.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
158

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat