fitxa de l'element

Caiguda lliure: determinació de la gravetat amb sensors

Crèdits

(veure document de descripció dels materials)
Autoria
(veure document de descripció dels materials)
Julio Pérez
Catalogació

Data

19 de gener de 2016

FIS [3]

BTX.1 [3]

Eines TIC Experimentació Taules i gràfics

Resum

Mitjançant un sensor de nivell de llum que registra la caiguda d'un rengle de plàstic amb franges transparents i opaques alternes és possible comprovar que el moviment de caiguda és uniformement accelerat i independent de la massa, així com determinar el valor de l'acceleració de la gravetat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
241

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat