fitxa de l'element

El moviment. Moviment rectilini i uniforme.

Crèdits

Alcázar, A.; Gómez, R.; Guitart, F.; Ibáñez, V.; Masalles, J.
Autoria
Alcázar, A.; Gómez, R.; Guitart, F.; Ibáñez, V.; Masalles, J.
Julio Pérez
Catalogació

Data

14 de setembre de 2018

FQ [2]

ESO.2 [1] ESO.4 [1]

Animacions i simulacions Eines TIC Raonament i argumentació Taules i gràfics Treball en context

Resum

Aquesta seqüència didàctica presenta una proposta per l'estudi del moviment, en general, i del moviment rectilini i uniforme en particular. A partir de diferents preguntes, s'introdueixen conceptes com la velocitat, el sistema de referència, posició ...
La seqüència incideix especialment en la comprensió i elaboració de gràfics posició-temps, tant amb eines tradicionals (full quadriculat) com a partir de simulacions i de l'anàlisi de dades recollides amb sensors digital.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
339

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat