fitxa de l'element

El llangardaix gegant de El Hierro
Font: http://www.gobcan.es/cmayot//medioambiente/centrodocumentacion/publicaciones/revista/1995/6/fichabreve/b6p28f1g.jpg

Crèdits

Silvia Lope, Mariona Domènech
Autoria
Silvia Lope, Mariona Domènech
Silvia Lope
Catalogació

Data

11 de març de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Font: Charis Tsevis – Mosaics, http://antiguopasalavida.com/page/15/
Evolució: Biodiversitat i canvi

BIO [6]

BTX.2 [6]

Raonament i argumentació Resolució de problemes Treball en context

Resum

Es tracta d’una activitat d’aplicació a una situació real per aquells alumnes que han seguit l’itinerari “Evolució: Biodiversitat i canvi”. La seva finalitat és valorar el que saben i el que saben fer els alumnes de batxillerat en relació a aspectes d’ecologia i evolució.
Al material per al professorat s’adjunta una taula amb objectius avaluables de l’activitat, criteris d’avaluació i indicadors d’excel•lència que serviran per facilitar l’avaluació però que també es poden utilitzar per dissenyar una activitat de coavaluació o autoavaluació

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
548

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat