fitxa de l'element

Vídeo-DOC
joan fontdeglòria

Crèdits

Joan Fontdeglòria Solà
Autoria
Joan Fontdeglòria Solà
Roser Martínez
Catalogació

Data

14 de maig de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Joan Fontdeglòria
Pren la paraula! Comunicació audiovisual

CAT [3]

ESO.4 [3]

Comunicació oral Eines TIC Imatge, so i vídeo

Resum

"Vídeo-DOC" és una proposta didàctica per realitzar un vídeo documental que pretén millorar l'expressió oral en llengua catalana de l'alumnat a partir del coneixement i aplicació de noves tecnologies.
Els alumnes planifiquen i assagen les seves intervencions orals, les escolten per millorar-les, les graven, les editen amb imatges i amb efectes de so. D'aquesta manera perden la por i la vergonya a utilitzar la llengua i s'aconsegueix fomentar l'ús del català oral.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
249

Materials de l'element

Documents per al professorat