fitxa de l'element

Expressa't
Joan Fontdeglòria

Crèdits

Joan Fontdeglòria Solà
Autoria
Joan Fontdeglòria Solà
Roser Martínez
Catalogació

Data

14 de maig de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Joan Fontdeglòria
Pren la paraula! Comunicació audiovisual

CAT [2]

ESO.4 [2]

Comunicació oral Eines TIC Exercitació lingüística

Resum

"Expressa't" és una proposta a través de la qual els alumnes aprenen a realitzar una exposició oral en públic utilitzant recursos lingüístics (verbals i no verbals) i digitals. L'ús de plataformes digitals facilita i millora la comunicació amb els altres i els permet fer les presentacions d'una manera fàcil, àgil i creativa.
L'activitat els ajuda a perdre la por a parlar en públic i aprendre a expressar-se amb el cos, la veu i les eines TIC que tenen al seu abast.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
309

Materials de l'element

Documents per al professorat