fitxa de l'element

Gondwana Tales (Històries de Gondwana)

Crèdits

Jordi Domènech Casal
Autoria
Jordi Domènech Casal
Silvia Lope
Catalogació

Data

8 de gener de 2015

CTMA [5] BG [2]

BTX.1 [4] BTX.2 [1] ESO.4 [2]

AICLE/CLIL/EMILE Indagació i recerca Raonament i argumentació Resolució de problemes

Resum

L'activitat parteix d'evidències de diversos tipus (fòssils, dades paleomagnètiques, etc...) corresponents a roques situades en diversos indrets d'un planeta imaginari, per a descobrir-ne la història geològica, seguint estratègies similars a les usades per Alfred Wegener quan va elaborar la teoria de l'expansió dels fons oceànics i la tectònica de plaques.
Els alumnes han de deduir quina era la posició dels diversos continents en el passat i on són situats i de quin tipus són els diversos límits de placa.
L'activitat forma part del projecte C3 de Creació del Coneixement Científic i inclou activitats de comunicació científica, elaboració d'hipòtesis i construcció de models científics.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
964

Materials de l'element