fitxa de l'element

Mesurem el temps atmosfèric que fa

Crèdits

Francisco M. Sánchez Guerrero. Escola Port-Rodó (Zer Mestral)
Autoria
Francisco M. Sánchez Guerrero. Escola Port-Rodó (Zer Mestral)
Núria López
Catalogació

Data

6 d'abril de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Podem preveure la caiguda dels arbres a causa del vent?

MEDI [4]

EP.CM [4]

Experimentació Indagació i recerca Material manipulable Resolució de problemes

Resum

Per mesurar el temps meteorològic calia dissenyar i construir els aparells de mesura necessaris. Volíem garantir el mínim cost tant en l’elaboració com en el manteniment, garantint el màxim de rigor possible.
Es van realitzar i analitzar un seguit d’experiments que van ajudar a entendre el funcionament de cada un dels aparells proposats (baròmetre, psicròmetre, penell, pluviòmetre, anemòmetre)

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
404