fitxa de l'element

Fem un mapa de perillositat

Crèdits

Francisco Manuel Sánchez Guerrero. Escola Port-Rodó (Zer Mestral).
Autoria
Francisco Manuel Sánchez Guerrero. Escola Port-Rodó (Zer Mestral).
Núria López
Catalogació

Data

6 d'abril de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Podem preveure la caiguda dels arbres a causa del vent?
728