fitxa de l'element

Els bombers i les ciències

Crèdits

Bombers de la Generalitat de Catalunya
Autoria
Bombers de la Generalitat de Catalunya
Fina Guitart
Catalogació

Data

6 de maig de 2020

FIS [8] QUIM [1] TEC [6] BG [2] FQ [10]

BTX.1 [11] ESO.1 [2] ESO.2 [4] ESO.3 [5] ESO.4 [5]

Resolució de problemes Treball en context

Resum

Es proposen diferents casos ambientats en les actuacions habituals dels bombers per conèixer les situacions de risc més freqüents dels incendis i accidents. L’objectiu és la resolució a l’aula dels problemes ciències, física, química, tecnologia i matemàtiques ambientats en un escenari d’actuació real dels bombers, per explicar les causes que provoquen aquestes situacions de risc. Trobarem recursos per treballar forces, densitat, gasos, volums, seguretat i prevenció d’incendis, combustió o reaccions químiques. Es pot consultar la llista de problemes per conèixer les temàtiques i accedir als enunciats, o be descarregar-se els enunciats directament a www.gencat.cat/bombers/eso

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1033

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat