fitxa de l'element

ITINERARI SONOR. DE LA FLAUTA AL HICHIRIKI
creada a partir de fitxes del web sobre

Crèdits

Anna Sala Daniel
Autoria
Anna Sala Daniel
Anna Sala
Catalogació

Data

15 de gener de 2015

ANMUS [1] MUS [2]

BTX.1 [1] ESO.4 [2]

Imatge, so i vídeo Treball en context

Resum

Aquesta activitat proposa un “itinerari sonor” basat en l'escolta i anàlisi de 4 audicions de diferents cultures del món. L'alumnat disposa s'una fitxa on es van plantejant diferents qüestions d'anàlisi de les peces. També s'inclou un qüestionari de repàs.
El guió de l'activitat es troba detallat a la “fitxa del professorat”, juntament amb les respostes a les qüestions proposades.
Les audicions es troben en una pàgina web sobre “músiques del món”, i estan presentades en relació a la cultura a la qual pertanyen, acompanyades d'imatges (instruments, mapes, paisatges...).
Està dirigida a la matèria d'Anàlisi Musical de Batxillerat i pretén incidir en el treball de diferenciació tímbrica dels instruments aeròfons de bisell i de llengüeta doble.

Eixos de capacitats / Competències

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
282

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat