fitxa de l'element

Fem la vida més amable amb el disseny

Crèdits

Jordi Ricart
Autoria i catalogació

Data

4 de gener de 2015

DISS [1] EVIP [1]

MM [1] ESO.4 [1]

Resum

A partir de l’anàlisi d’un objecte quotidià i de la reflexió sobre com el disseny ha contribuït al llarg de la història a millorar la qualitat de vida, es treballaran els aspectes formals i funcionals dels objectes per tal d’elaborar una fitxa i fer una proposta de modificació formal però sense variar-ne la funció, per tal que aquest objecte sigui més amable per a un determinat usuari que caldrà definir.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
250