fitxa de l'element

Fundamentals of accounting

Crèdits

Mari Luz Esteve
Autoria
Mari Luz Esteve
miriammilan
Catalogació

Data

8 d'octubre de 2014

ADM [1] ANGT [1]

FAMÍ [1] TRANS [1]

AICLE/CLIL/EMILE

Resum

Objectius de l'activitat:
• Identificar els comptes de compres i vendes de mercaderies, així com tots els comptes relacionats (IVA repercutit, IVA suportat, devolucions, descomptes,....) al quadre de comptes del PGC.
• Identificar i classificar els elements d’ Actiu, Passiu, Net, Despeses i Ingressos.
• Comptabilitzar al llibre diari compres i vendes de mercaderies, tant a crèdit com en efectiu.
• Comptabilitzar al llibre diari el IVA de les compres, vendes, descomptes i devolucions.
• Comptabilitzar al llibre diari totes les transaccions relacionades amb les compres i vendes de mercaderies, descomptes i devolucions de productes.

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
215

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat