fitxa de l'element

Motherboards

Crèdits

Jesús Picornell
Autoria
Jesús Picornell
miriammilan
Catalogació

Data

8 d'octubre de 2014

IC [1] ANGT [1]

FAMÍ [1] TRANS [1]

AICLE/CLIL/EMILE

Resum

S'inicia l'activitat formativa amb un document que explica les diferents parts d'una placa mare. Acabada aquesta part és fan una sèrie d'activitats identificant les diferents parts d'una placa mare i buscant informació de dues plaques mare que es puguin comprar en un botiga on-line.
Després s’explica el funcionament de la BIOS i de la UEFI. Es mostren exemples de diversos menús i pantalles tant de l’una com de l’altra. I finalment caldrà cercar informació sobre el maquinari entrant a la BIOS de l’ordinador de l’aula o del propi alumne.
A continuació caldrà cercar informació en el manual tècnic d’una placa mare, aplicant els coneixements adquirits a les dues Units anteriors. Caldrà identificar el xipset, els processadors admesos, ...

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
203