fitxa de l'element

Linux - Orders, packages and schedulers

Crèdits

Miquel Busquet
Autoria
Miquel Busquet
miriammilan
Catalogació

Data

8 d'octubre de 2014

IC [1] ANGT [1]

FAMÍ [1] TRANS [1]

AICLE/CLIL/EMILE

Resum

En aquesta activitat formativa l’alumne farà una primera aproximació a la familia GNU/Linux. Coneixerà les comandes bàsiques, veurà com funcionen les actualitzacions del sistema i aprendrà a utilitzar planificadors per tal d'automatitzar algunes tasques del sistema.

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
175

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat