fitxa de l'element

Treball amb eines manuals, eines elèctriques i maquinaria de fusteria

Crèdits

Daniel López Pla
Autoria
Daniel López Pla
miriammilan
Catalogació

Data

8 d'octubre de 2014

FMS [1] ANGT [1]

FAMÍ [1] TRANS [1]

AICLE/CLIL/EMILE

Resum

Els objectius d’aquesta activitat formativa són:

• Conèixer la terminologia de les eines tant manuals com elèctriques així com les màquines de fuster.
• Conèixer les seves propietats i els seus usos més habituals.

A la introducció es fa esment de l’abast de la unitat formativa i de la metodologia general que es farà servir.

L’Activitat Formativa es desenvolupa en tres unitats que estan programades perquè tinguin una durada de tres hores cadascuna d’elles. Aquesta temporització és aproximada i dependrà en bona part de la casuística del grup així com del ritme de treball.

La quarta unitat correspon a la prova d’avaluació sobre els coneixements adquirits al llarg de l’activitat formativa.

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
487