fitxa de l'element

Hydraulics

Crèdits

Jordi El Mariachet
Autoria
Jordi El Mariachet
miriammilan
Catalogació

Data

8 d'octubre de 2014

TMV [1] ANGT [1]

FAMÍ [1] TRANS [1]

AICLE/CLIL/EMILE

Resum

Objectius

● L’estudiant ha de ser capaç de treballar conceptes bàsics relacionats amb fluids, com ara: flux, viscositat, pressió, rugositat, etc.
● L’estudiant ha de ser capaç d’interpretar I produir documentació a partir de manuals, per a muntatges bàsics.
● L’estudiant ha de ser capaç d’utilitzar programari de simulació en un entorn de disseny assistit per ordinador. És la condició per poder realitzar muntatges

S’organitza en dos nuclis:
Un de teòric per treballar els aspectes bàsics dels fluids, sense entrar en detall sobre els oleohidràulics, encara que s’esmenten.
Un altre set per treballar la simbologia, esquemes hidràulics, manuals professionals i programari.

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
164