fitxa de l'element

A Bad Day
Summer Tears by Mark Saton (httpsflic.krpnEAyVD)

Crèdits

Assumpta Altés Bartulo
Autoria
Assumpta Altés Bartulo
Joe Planas
Catalogació

Data

4 de setembre de 2014

ÀMBI [1] ANG [3]

GRADU [1] LLENG [3]

Comunicació escrita Comunicació oral

Resum

The aim of the following sequence of lessons is to make students talk about personal experiences, share them with their classmates and create an original text using Past Tenses and connectors.
Moreover, they are expected to improve their reading abilities as well as intonation.

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
161

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat