fitxa de l'element

Last Night
Night Rthym by Stevebr (httpsflic.krp38u8p)

Crèdits

Yolanda Cabré Sans
Autoria
Yolanda Cabré Sans
Joe Planas
Catalogació

Data

4 de setembre de 2014

ÀMBI [2] ANG [2]

GRADU [2] LLENG [2]

Comunicació escrita Comunicació oral

Resum

L’objectiu d’aquesta unitat didàctica és introduir per primera vegada el temps passat (Past Simple) en alumnes de nivell elemental. L’objectiu primordial és que, en acabar la unitat, els alumnes puguin entendre i produir narracions simples en temps passat en anglès.

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
Heu votat
764

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat