fitxa de l'element

Celebrations
Queen's_Diamond_Jubilee_defence_images_httpsflic.krpcaDcpC

Crèdits

Maria Cinta Pellisé Castelló
Autoria
Maria Cinta Pellisé Castelló
Joe Planas
Catalogació

Data

4 de setembre de 2014

ÀMBI [2] ANG [3]

GRADU [2] LLENG [3]

Comunicació escrita Comunicació oral Eines TIC

Resum

Aquest Bloc Temàtic pretèn que l'alumnat millori les seves competències en l'ús actiu de la llengua anglesa: parlar, entendre, llegir i escriure.

Al tractar-se d'un tema tan ampli com les Celebracions, un dels objectius implícits és el de desenvolupar i ampliar els coneixements culturals, tant els propis com els de la cultura anglosaxona.

Es pretén que els i les alumnes siguin capaços d'analitzar els seus propis estils d'aprenentatge i de desenvolupar noves estratègies per millorar i assolir un bon nivell de comunicació en llengua anglesa.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
211

Materials de l'element

Documents per al professorat