fitxa de l'element

Títol Let’s sing in English: We are the world

Crèdits

Oscar Altide
Catalogació

Data

9 d'abril de 2015

MUS [3]

ESO.4 [3]

AICLE/CLIL/EMILE

Resum

Aquesta activitat està pensada des d'un enfocament AICLE (aprenentatge integrat de contingut i llengües estrangeres). El leit motiv de l’activitat és referit a la la cançó We are the world. El material dóna diferents eines per aprendre a cantar la cançó a més d’altres continguts propis de la matèria de música (les veus humanes, forma musical..) i fomenta la creació musical. Malgrat que l'element que guiarà l'activitat serà la música l'alumnat estarà exposat a la llengua anglesa i el material proporciona suport per millorar la competència comunicativa en aquesta llengua. L'activitat incorpora elements de l'esmentada metodologia en tant que fomenta el treball cooperatiu, la presa de decisions en la confecció de l'activitat per part dels alum

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
155