fitxa de l'element

Podem viure sense internet?

Crèdits

Francesc Tresserras i Laura Girbau.
Autoria
Francesc Tresserras i Laura Girbau.
Núria López
Catalogació

Data

6 d'abril de 2020

MEDI [7]

EP.CM [4] EP.CS [3]

Eines TIC Experimentació Gestió d'informació Raonament i argumentació

Resum

Ens plantegem què representa en les nostres vides totes les coses que van lligades a Internet i reflexionem sobre el seu ús. És per això que ens preguntem, com i què és Internet, quan sorgeix, què és un ordinador, de quins materials està fet, com es fabrica un ordinador, quines conseqüències porta al medi ambient i a la societat actual en els diferents països del món, i els diferents jocs com Internet com a mitjà d’oci.
Aquesta unitat ha servit a l’alumnat, per valorar els drets i deures de les ciutadanes i ciutadans en un món globalitzat on Internet ajuda que hi hagin més desigualtats socials i medi ambientals. Així com crear consciència social dins el món que habitem, per la construcció d’un mon més just i equitatiu.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
511