fitxa de l'itinerari

Història de la literatura cantada: Paco Ibáñez
Paco Ibáñez canta els poetes

Crèdits

Antoni Rossell (UAB), Susanna Rafart, María Elena García
Autoria
Antoni Rossell (UAB), Susanna Rafart, María Elena García
Susanna Rafart
Catalogació

Data

11 de desembre de 2014

LCAST [1] CAS [2]

MM [1] EP.CS [1] ESO.4 [1]

Gestió d'informació Imatge, so i vídeo Literatura

Resum

A partir de les interpretacions dels poemes que canta Paco Ibáñez es fa un recorregut en què l'oralitat, la música i la poesia s'expandeixen a les altres àrees del currículum. Trenta unitats didàctiques despleguen material molt divers per motivar l'alumnat en la comprensió dels textos literaris. Els poemes escollits són adequats a cada etapa (primària, secundària i batxillerat) i poden ser usats com una mostra de lectura de centre. El projecte ha estat dirigit pel grup de recerca LITMUS de la SELGYC (Literatura i música) de la UAB.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
771

Elements de l'itinerari