fitxa de l'element

Aprendre figures rítmiques amb Hydrogen
Logo del software Hydrogen

Crèdits

Joan Abad
Catalogació

Data

18 de maig de 2020

ART [1] MÚSI [2]

EP.CS [1] ESO.1 [1] ESO.2 [1]

Comunicació escrita Eines TIC Experimentació Imatge, so i vídeo

Resum

Mitjançant l'ús del programa de codi obert “Hydrogen” dissenyat per a crear bases rítmiques, els alumnes assoliran una comprensió de la subdivisió rítmica fins a la semicorxera i les figures provinents del llenguatge musical que se'n deriven.
Partint de la comprensió bàsica de l'ús del programa els alumnes traslladen els seus coneixements previs sobre figures rítmiques a la graella del programa. Un cop assolida aquesta translació el mestre pot introduir fàcilment figures rítmiques complexes mitjançant l'ús del programa, que dona una representació gràfica d'aquestes ajudant a la seva comprensió.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
266

Materials de l'element

Documents per al professorat