fitxa de l'element

L’evolució de les amebes de paper

Crèdits

Xavier Muñoz Báguena
Autoria
Xavier Muñoz Báguena
Silvia Lope
Catalogació

Data

23 d'octubre de 2014

BIO [2] BG [2]

BTX.2 [2] ESO.4 [2]

Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

Quan es presenta el procés evolutiu als alumnes apareixen amb molta constància una sèrie d’idees errònies difícils d’eradicar: els organismes evolucionen al llarg de la seva vida, miren d’adaptar-se a les modificacions del seu medi mitjançant canvis intencionats, existeix una tendència a la perfecció... Aquestes idees resulten difícils de combatre entre d’altres motius per la dificultat de presentar un procés evolutiu real donada la seva extensió temporal i la seva complexitat. L’activitat que exposo a continuació mira d’oferir un model senzill sobre el qual treballar el procés evolutiu, amb la intenció de combatre les concepcions lamarckistes amb les quals ens arriben molts alumnes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1023

Materials de l'element

Documents per al professorat