fitxa de l'element

Llegendes animades de la Costa Brava
Llegendes animades de la Costa Brava Anna Rosell Gil

Crèdits

Anna Rosell Gil
Autoria
Anna Rosell Gil
Roser Martínez
Catalogació

Data

27 de novembre de 2014

CAT [2]

ESO.2 [2]

Comunicació escrita Imatge, so i vídeo Literatura

Resum

Llegendes animades de la Costa Brava pren com a base el text narratiu de la llegenda i tracta de “donar vida” als personatges d'un recull de textos llegits a classe. L'objectiu final és transformar una llegenda de mar en una breu animació feta amb la tècnica de l'stop-motion. Les diferents fases del projecte treballen la dimensió comunicativa de la llengua, en la seva vessant escrita i oral, així com la competència literària i especialment l'audiovisual, en la seva dimensió receptiva, productiva i crítica: els alumnes aprenen a “mirar” animacions fetes per altres i a “narrar” històries del nostre entorn proper d'una manera diferent i creativa.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
342