fitxa de l'element

Opinem i defensem les nostres idees. L'argumentació a l'aula
El debat. Cristina Giner

Crèdits

Cristina Giner
Autoria
Cristina Giner
Roser Martínez
Catalogació

Data

17 de març de 2020

CAT [1]

EP.CS [1]

Comunicació oral Raonament i argumentació

Resum

A l'escola, a través del debat a l'aula, els alumnes aprenen a defensar els seus arguments amb el propòsit de convèncer els altres. El treball de llengua que hi ha al darrera però no sempre hi queda reflectit.
En aquesta proposta es treballa la llengua oral formal a través d'una seqüència didàctica sobre el debat. L'objectiu és millorar l'expressió oral de l'alumnat respecte a un tipus de text poc experimentat a les aules de primària: el text argumentatiu.
Aquesta proposta es va desenvolupar, durant el curs 2013-14, en el marc del grup de llengua oral formal ORAULA (CESIRE, Departament d'Ensenyament), amb col·laboració dels experts Josep M Castellà Lidon (UPF) i Montserrat Vilà Santasusana (UAB).

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
787

Materials de l'element

Documents per al professorat