fitxa de l'element

Llegim, interpretem i exposem notícies
La notíca. Laura Alcaraz

Crèdits

Laura Alcaraz
Autoria
Laura Alcaraz
Roser Martínez
Catalogació

Data

31 de març de 2022

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Saber parlar: treballem la llengua oral formal
Saber parlar: treballem la llengua oral formal a l'aula

CAT [2]

EP.CS [2]

Comunicació oral

Resum

Llegir notícies per extreure'n la informació essencial i saber transmetre-la a la resta de la classe, seguint les pautes de la llengua oral formal, és el principal objectiu d'aquesta proposta. A més, pretén treballar l'expressivitat i a la vegada potenciar l'esperit crític de l'alumnat quan reben informacions als mitjans de comunicació.
Aquesta proposta es va desenvolupar, durant el curs 2013-14, en el marc del grup de llengua oral formal ORAULA (CESIRE, Departament d’Ensenyament), amb col·laboració dels experts Josep M Castellà Lidon (UPF) i Montserrat Vilà Santasusana (UAB).

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
345