fitxa de l'element

Puzle de Perigal (Demostració del Teorema de Pitàgores)
Demostració de Perigal

Crèdits

Data

26 de setembre de 2016

MAT [2]

ESO.1 [1] ESO.2 [1]

Material manipulable Raonament i argumentació Representacions i models

Resum

Es tracta de què cada alumne construeixi el seu propi triangle rectangle i les peces del puzle de Perigal que ajuden a comprovar el teorema de Pitàgores. Aquestes peces es fan doblegant i tallant papers.
El procés és fàcil i econòmic, només es necessita paper.

Com a material s'aporta: instruccions pel professor, fitxa d'alumne i video amb tot el procés.

El curs on em sembla que s'adequa més és a 1r o 2n d'ESO.

Com a ampliació, es podrien fer aquestes peces amb altres materials. Per fer-ho es podria treballar conjuntament amb els professors de tecnologia i/o visual i plàstica.
També es podria investigar sobre qui va ser Perigal i altres puzles que demostren el teorema de Pitàgores.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
559

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat