fitxa de l'element

1. Introduction à “La maison écolo”
Imatge: OpenClips (CC0)

Crèdits

Groupe de Travail EMILE à Lleida 2014: Anna Castro, Laura Delgado, Jordi Labèrnia, Mònica Serra, Maribel Solsona, Anna Tomàs i Mihaela Topor.
Autoria
Groupe de Travail EMILE à Lleida 2014: Anna Castro, Laura Delgado, Jordi Labèrnia, Mònica Serra, Maribel Solsona, Anna Tomàs i Mihaela Topor.
Jordi Labèrnia
Catalogació

Data

21 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La maison écolo

FRAN [3]

ESO.1 [3]

AICLE/CLIL/EMILE

Resum

A través d’aquesta proposta es presenta als alumnes els aspectes relacionats amb “la maison écolo” que aniran coneixent i, sobretot, fer veure que la llengua francesa serà la llengua vehicular i que ens servirà per adquirir tota la informació sobre el nucli temàtic presentat.
Entre altres activitats, es proposa una presentació multimèdia amb tots els continguts de l’itinerari, a mode d’índex, i es fan també presentacions per començar a introduir el vocabulari que ens ha de servir per descriure una casa, per veure habitatges de diverses procedències, etc.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
395

Materials de l'element

Documents per al professorat