fitxa de l'element

2. Organisation interne de la maison
Imatge: kabaldesch0 (CC0 Domini Públic)

Crèdits

Groupe de Travail EMILE à Lleida 2014: Anna Castro, Laura Delgado, Jordi Labèrnia, Mònica Serra, Maribel Solsona, Anna Tomàs i Mihaela Topor.
Autoria
Groupe de Travail EMILE à Lleida 2014: Anna Castro, Laura Delgado, Jordi Labèrnia, Mònica Serra, Maribel Solsona, Anna Tomàs i Mihaela Topor.
Jordi Labèrnia
Catalogació

Data

21 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La maison écolo

FRAN [2]

ESO.1 [2]

AICLE/CLIL/EMILE

Resum

Aquesta proposta didàctica pertany a l’itinerari “La maison écolo”.
Amb aquesta proposta didàctica es pretén donar a conèixer l’organització interna d’una casa, “les pièces de la maison”.
L’objectiu lingüístic és conèixer els mots principals en francès per definir la distribució interna d’una casa.
Des del punt de vista dels continguts, es presenta a l’alumnat el vocabulari principal de la casa, de les habitacions i del mobiliari essencial.
Les activitats inclouen vídeos, activitats de vocabulari amb ajut d'imatges, i jocs per consolidar conceptes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
495

Materials de l'element

Documents per al professorat