fitxa de l'element

4. Technologies dans la maison
Imatge: PublicDomainPictures  (CC0 Domini Públic)

Crèdits

Groupe de Travail EMILE à Lleida 2014: Anna Castro, Laura Delgado, Jordi Labèrnia, Mònica Serra, Maribel Solsona, Anna Tomàs i Mihaela Topor.
Autoria
Groupe de Travail EMILE à Lleida 2014: Anna Castro, Laura Delgado, Jordi Labèrnia, Mònica Serra, Maribel Solsona, Anna Tomàs i Mihaela Topor.
Jordi Labèrnia
Catalogació

Data

21 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La maison écolo

FRAN [1]

ESO.1 [1]

AICLE/CLIL/EMILE

Resum

Amb aquesta proposta didàctica es pretén continuar l’itinerari “La maison écolo”. L’objectiu d’aquesta secció és familiaritzar l’alumnat amb els sistemes d’aïllament de la llar i les eines que serveixen per escalfar-la o enllumenar-la. Els objectius lingüístics són mostrar el vocabulari en francès relacionat amb els sistemes esmentats.
Amb una presentació inicial, les activitats posteriors tenen com a objectiu consolidar el vocabulari corresponent: associació amb imatges, relacionar dispositius amb la seva aplicació, dictat dels conceptes més destacats, etc.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
429

Materials de l'element

Documents per al professorat