fitxa de l'element

5. Technologies modernes et domotique
Imatge: waielbi (CC0 Domini Públic)

Crèdits

Groupe de Travail EMILE à Lleida 2014: Anna Castro, Laura Delgado, Jordi Labèrnia, Mònica Serra, Maribel Solsona, Anna Tomàs i Mihaela Topor.
Autoria
Groupe de Travail EMILE à Lleida 2014: Anna Castro, Laura Delgado, Jordi Labèrnia, Mònica Serra, Maribel Solsona, Anna Tomàs i Mihaela Topor.
Jordi Labèrnia
Catalogació

Data

26 de maig de 2015

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La maison écolo

FRAN [1]

ESO.1 [1]

AICLE/CLIL/EMILE Eines TIC

Resum

Amb aquesta proposta didàctica que pertany a l’itinerari “La maison écolo”, es pretén que l’alumnat conegui les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies i les seves aplicacions en l’ús de la domòtica.
Des del punt de vista dels continguts, es presenta a l’alumnat , definicions i vídeos que ens mostren com funciona la domòtica. També s’hi poden trobar propostes “futuristes”, es a dir aplicacions molt innovadores de l’ús de les noves tecnologies en la nostra vida quotidiana.
La proposta treballa sobretot aspectes de comprensió i expressió en llengua francesa així com en vocabulari bàsic en l’estudi de noves tecnologies a l’habitatge.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
Heu votat
411

Materials de l'element

Documents per al professorat