fitxa de l'element

6. Maison écolo - Vivre écolo
Imatge: OpenClips (CC0 Domini Públic)

Crèdits

Groupe de Travail EMILE à Lleida 2014: Anna Castro, Laura Delgado, Jordi Labèrnia, Mònica Serra, Maribel Solsona, Anna Tomàs i Mihaela Topor.
Autoria
Groupe de Travail EMILE à Lleida 2014: Anna Castro, Laura Delgado, Jordi Labèrnia, Mònica Serra, Maribel Solsona, Anna Tomàs i Mihaela Topor.
Jordi Labèrnia
Catalogació

Data

21 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La maison écolo

FRAN [1]

ESO.1 [1]

AICLE/CLIL/EMILE

Resum

Aquesta proposta didàctica pertany a l’itinerari “La maison écolo” .
Els objectius lingüístics són ampliar el coneixement de vocabulari relacionat amb les energies renovables, material de construcció, pintura i decoració ecològica.
Des del punt de vista dels continguts es tracta de conèixer diverses estratègies perquè la nostra llar sigui més respectuosa amb el medi ambient des del punt de vista de l’estalvi energètic i la salubritat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
376

Materials de l'element

Documents per al professorat