fitxa de l'element

Installing and maintaining computer hardware and software

Crèdits

Marc Serravinyals
Autoria
Marc Serravinyals
miriammilan
Catalogació

Data

8 de juny de 2016

IC [1] ANGT [1]

FAMÍ [1] TRANS [1]

AICLE/CLIL/EMILE

Resum

Objectius

• Identificar els components interns d’una placa base, tot entenent la seva funcionalitat en el conjunt d’un equip microinformàtic.
• Identificar els ports externs d’una placa base, tot entenent la seva funcionalitat i les possibilitats de connexió que ofereixen.
• Identificar i manipular els components bàsics que formen un equip microinformàtic.
• Acoblar a la placa base els diferents components bàsics, com microprocessador, memòria, refrigeració, targetes d’expansió i unitats d’emmagatzematge.
• Instal·lar programari en un equip informàtic utilitzant una imatge emmagatzemada en un suport de memòria.

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
216